OOSTENRIJKS LANDRAS

Uiterst geschikt om in rotatiekruising de landraslijn vruchtbaarder uit te bouwen.
Tevens bruikbaar op BN zeugen ,andere rassen en hybriden.

Zeer goede intrinsieke vleeskwaliteit
Goede moedereigenschappen
Sterk beenwerk
Goede groeikracht en lage voederconversie
Lange levensduur